Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Praktisk informasjon

Bolivia ligger fem timer etter Norge (seks timer når det er sommertid i Norge).

Strøm: 220 volt (110 v. kan også forekomme). Strømtilførselen er relativt stabil i de større byene.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Bolivia er + 591. Telefonkiosker er lett tilgjengelige i gatebildet i alle bolivianske byer. Mobiltelefonnettet i Bolivia er relativt godt utbygd, da spesielt i urbane områder.

I store og mellomstore byer er internettkaféene mange og lett tilgjengelige. Prisene er lave. Det nasjonale nettdomene er .bo

Myntenheten i Bolivia er peso boliviano, oftest referert til som bolivianos (BOL). http://www.oanda.com/currency/converter/

Bruken av kredittkort som betalingsmiddel er relativt utbredt i de største byene, men mindre butikker, restauranter og hoteller vil ofte ikke akseptere kredittkort, eller det vil påløpe forsinkelser og ekstrakostnader ved bruk av disse. I rurale områder benytter man mer eller mindre utelukkende kontanter.

De fleste minibanker i de største byene aksepterer Visa og Master Card, men vi anbefaler varsomhet ettersom flere turister har blitt ranet i forbindelse med uttak fra minibank.

Normale åpningstider er – Bank: man.- fre. Kl. 8.30 – 12.00 og 14.30-18.00. Offentlige kontorer: man.-fre. Kl. 08.30-16.00. Butikker: man.-lør. Kl. 08.30/09.30 – 12.00 og 14.00 -5.30/19.00

Nasjonale helligdager er 1.januar,to bevegelige fridager i forbindelse med karneval i februar, Langfredag, 1. mai, en bevegelig fridag i forbindelse med Kristi legemsdag i mai/juni, 6. august, 1. november, 25. desember. I tillegg kommer ulike regionale helleidager.

For å kjøre i Bolivia kreves det internasjonalt førerkort. Dette skaffes før innreise, gjennom NAF, (Norges automobilforbund), KNA (Kongelig norsk automobilklub) eller MA (Motorførerenes avholdsforbund).

Bolivia har hele 37 offisielle språk, inkludert spansk og 36 urbefolkningsspråk. Spansk, aymara og quechua er mest utbredt. Engelsk og andre språk beherskes i begrenset grad.

Turistinformasjon om Bolivia på engelsk.
Informasjon fra bolivianske myndigheter på engelsk/svensk/dansk.


Sikkerhet

De fleste reiser til Bolivia gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet og kriminelle handlinger rettet mot turister.

Det anbefales å orientere seg om detaljer rundt sikkerhet, og forhøre seg om hvilke områder som anses som mindre trygge.

Norge er representert i Bolivia ved et honorært konsulat i La Paz.
Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia

Risikoen for terrorhendelser i Bolivia ansees som lav.

Kriminalitetsnivået i Bolivia er lavere enn i andre land i regionen, men langt høyere enn i Norge. I den senere tid er det meldt om stadig flere kriminelle handlinger rettet mot turister, som for eksempel veskenapping og kredittkortsvindel.  Dette gjelder spesielt i urbane områder som La Paz, Santa Cruz og Cochabamba. I de fleste tilfellene dreier det som om veskenapping og lignende, men det er også flere eksempler på væpnede ran, kidnappinger og utøvelse av vold mot turister, selv om risikoen for dette ansees som lav.

Særlig på busser og andre former for transport er reisende utsatt for tyveri. Det anbefales å utvise særlig varsomhet i forbindelse med minibankuttak og taxiturer etter mørkets frembrudd. Det er også meldt om turister som har blitt utsatt for falskt sivilpoliti. Turister blir bedt om å vise legitimasjon og at de skal kontrolleres for falske sedler og narkotika, hvorpå de blir fratatt verdisaker. Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

Det er mange trafikkulykker i landet. Det anbefales å unngå å reise etter mørkets frembrudd. Boliviana de Aviación – BoA er det eneste bolivianske flyselskapet som er medlem av Iata – den internasjonale organisasjonen for flyselskaper. Veisperringer som politisk virkemiddel, gjør at betydelige forsinkelser eller kansellerte bussavganger kan oppstå.

Demonstrasjoner, streiker og veiblokader er vedvarende risikoer i Bolivia. Spesielt La Paz og nabobyen El Alto er utsatt for disse demonstrasjonene, men de forekommer over hele landet. Slike politiske manifestasjoner kan raskt tilta i spenning og bli voldelige og det bør derfor utvises forsiktighet. Reisende bør ta høyde for at situasjonen raskt kan forverres og at reisevirksomhet kan kompliseres som følge av slike hendelser. Reisende bør utvise forsiktighet, blant annet ved å holde god avstand til demonstrasjoner, holde seg borte fra sentrum av byer når situasjonen tilsier det, og ta høyde for at reiseplaner må endres som følge av endringer i sikkerhetssituasjonen.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter.

I Bolivia forekommer det ofte oversvømmelser og jordskred i regnsesongen (november til mars). Myndighetene erklærer i mange tilfeller unntakstilstand i de verst utsatte områdene. Reisende bør holde seg oppdatert på regionale værmeldinger og planlegge turen etter disse.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Bolivia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistering.no/

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Bolivia.

Nødnumre:

Politi: 110
Brann: 119
Ambulanse: 118
Turistpoliti i La Paz: (591 – 2) 2225016

Om en nødsituasjon skulle oppstå, bes reisende ta kontakt med norske myndigheter:

Det norske honorærkonstulat i La Paz
honorærkonsul Ian Hornsby
Real Consulado General de Noruega
Calle René Moreno 1223
Bloque E-24
Torre TCC Center, 4.etg., kontor 4
San Miguel, La Paz, Bolivia
Tlf: (+591) 22 77 00 09/22 11 59 07
Mob: (+591) 72 02 06 14
Fax: (+591) 22 79 95 24

Postadresse:
Real Consulado General de Noruega
P.O.Box 12418 San Miguel
La Paz
Bolivia
E-post: ihornsby@entelnet.bo
Åpningstid: 09.00 – 12.00 og 14.00 -18.00

Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Bolivia:

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00
Norsk tlf. (+47) 23 95 44 00
Fax: +54 (0) 11 43 28 90 48
E-post: emb.buenosaires@mfa.no
Nettside: www.noruega.org.ar
Ekspedisjonstid: man. – fre. 10.30 – 13.30
Telefontid: man.-fre. 08.30 – 13.00 og 13.30 til 16.00

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte:
UDs døgnoperative senter
Tlf: +47 23 95 0000
E-post: UDops@mfa.no

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden kan tilby en liste over advokater ved forespørsel.


Innreise

Norske borgere kan per i dag reise visumfritt til Bolivia. For mer informasjon se www.regjeringen.no/

Det er de reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldig. Den norske ambassaden i Buenos Aires gir hovedsakelig informasjon om innreisebestemmelser for utlendinger som ønsker å reise til Norge. Det er bolivianske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Bolivia, og har derfor også kompetanse til å svare på henvendelser angående dette reglementet. For å få informasjon om innreisebestemmelser i Bolivia ber vi om å ta kontakt med landets myndigheter ved den bolivianske ambassaden i Danmark eller Sverige.

Den bolivianske ambassaden i Danmark:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Dinamarca
Store Kongensgade No. 81, 2. etg., 1264, København, Danmark
Tel.: +45 33 12 49 00
Fax: +45 33 12 49 03
E-post: embocopenhagen@mail.dk
Nettside: http://embassyofbolivia.dk/

Den bolivianske ambassaden i Sverige:

Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Suecia
Stjärnvägen 2A, 7 etg., 181 32 Lidingö, Stockholm, Sverige
Tel.: +46 87 31 58 30
Fax: +46 87 67 63 11
E-post: embolivia-estocolmo@telia.com
Nettside: http://embolivia.se/

I Bolivia –  Ministerio de Relaciones Exteriores (Utenriksdepartementet):
Nettside: http://www.cancilleria.gob.bo/

Dirección General de Migración (Imigrasjonsmyndigheter) –
Nettside: http://www.mingobierno.gob.bo/migracion.html


Helse

Det forekommer malaria i Amazonasområdet og denguefeber i lavlandet under 2500 m.o.h. I Bolivia er det også høy forekomst av tuberkulose.

(Det er stor forskjell på privat og offentlig helsetilbud, spesielt i forhold til tilgang på medisiner.)

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider.